مقالات
ارزیابی مشروعیت ایلی مغولان
طرحهای اجرایی هر حاکمیتی منوط به پشتوانه‌ای که از پیش در مجموعۀ باید و نبایدهای آرمانی شکل منطقی خود را گرفته باشد. این مجموعه در تمامی حکومتها در سیمای اندیشه سیاسی (نظر) قابل بررسی و تأمل است، علی‌رغم موجودیت اندیشه سیاسی در جامعه ایران دورۀ اسلامی پیوسته دو مقوله آنرا به بوته فراموشی و اجمال کشانده است »ادامه
+ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۵
درآمدی بر پاره ای مشکلات نظری و کارکردی تاریخ شفاهی
علی‌رغم وجود اطلاعات بسیار از گذشته نزدیک، پاره‌ای‌ساز و کارهای آن در تولید و انتقال اسناد پیوسته‌ مورد نقد و توجه قرار گرفته است. در این میان اسناد شنیداری یا همان تاریخ شفاهی، با وجود توانایی‌های‌ آشکار در انتقال اطلاعات مفید و تا حدودی کارساز، هنوز مورد ارزیابی جدی قرار نگرفته است. »ادامه
+ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۵
کارخانه قند کهریزک و اسناد نویافته
راه‌اندازی نخستین کارخانهء قند ایران در کهریزک،نتیجهء کوشش و تحقیقی بود که از سال 1892-1896 م/1310-1313 ق صورت گرفت.امتیاز کارخانهء قند در سال‌ 1889 م/1307 ق به اتباع بلژیک داده شد.این کارخانه با نظارت کارشناسان این کشور و با سهام مشترک ایرانیان و بلژیکی‌ها راه‌اندازی شد »ادامه
+ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۳