چکیده مقالات سومین نشست تاریخ محلی
چکیده مقالات سومین نشست تاریخ محلی
فایل ضمیمه چکیده مقالات سومین نشست تاریخ محلی ایران است که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشگاه اصفهان برگزار شد.
چکیده مقالات سومین نشست تاریخ محلی
نگارنده: دکتر علی رستم‌نژاد
نگارش: آبان ۱۳۹۲
فایل ضمیمه چکیده مقالات سومین نشست تاریخ محلی ایران است که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشگاه اصفهان برگزار شد.
+ چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: