ارتباط با ما
پایگاه اینترنتی تاریخ محلی از پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ ایران دعوت می‌نماید تا تحقیقات خود در موضوعات محلی را به این پایگاه ارسال نمایند. مقالاتی که به لحاظ علمی مورد تایید واقع شوند با نام نویسنده و به صورت دسترسی باز در سایت درج می‌گردند.
پست الکترونیک: info@localhistory.ir
فرم ارتباط با ما: برای ارتباط مستقیم با ما می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید.
نام:
نام خانوادگی:
ایمیل:
موضوع:
پیام: