سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰

معرفی کتاب در باب تاریخ محلی

محتوای کتاب، تاریخ محلی امریکا است و به نظر می آید مطالعۀ چنین کتابی به کار پژوهشگران و علاقمندان مطالعات تاریخ محلی در ایران و سایر دوستداران نیاید اما با توجه به آنکه نویسنده سعی بر آن داشته به شناسایی و معرفی و بحث در مورد مشکلات خاص تاریخ محلی بپردازد. او در فصول هفتگانه کتاب بر آن بوده با تهیه پرسش های بنیادی دربارۀ روشهای تاریخی و واکاوی محدودیتهای که از سوی اسناد موجود در جامعه به طور عموم با موقعیتهای محلی به طور خاص و از سوی خود مورخان محلی به آنان تحمیل شده است به این مسائل پاسخ دهد؛ تا از این طریق با کسب تجارب دیگران به بهبود شرایط پژوهش در حیطۀ تاریخ محلی بپردازیم.
کتاب در باب تاریخ محلی چندی پیش توسط دکتر نورائی و رضائی ترجم و توسط انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام در سال 1401 منتشر گردید. چنین به نظر می رسد مترجمان کتاب در نظر داشته منبع مناسبی برای علاقمندان به مطالعات و پژوهشهای تاریخ محلی در اختیار آنان قرار دهند و از سوی دیگر آنان را با مشکلات سایر پژوهشگران در سایر نقاط آشنا سازند و راهکارهای آنان را برای حل مشکلات پژوهشی در اختیار آنان قرار دهند تا علاقمندان و پژوهشگران با مطالعه و استفاده از تجربیات سایرین بتوانند گام های رو به جلوتری در تاریخ محلی در ایران بردارند
در باب تاریخ محلی
کارول کامن
ترجمه دکتر مرتضی نورائی، دکتر زهره رضائی
تهران پژوهشکده تاریخ اسلام. 1401
+ شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۱
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: