سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
وبینار تاریخ محلی
دکتر مرتضی نورائی فارغ التحصیل تاریخ محلی دانشگاه منچستر انگلستان، استاد و عضو هئیت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان است. از اهداف ایشان فهم علمی صحیح از تاریخ محلی در ایران است تا بتوان نگرش‌های محلی را در قالب و مسیر نگرش ملی تعریف کرد. تاریخ محلی در وجه بین‌المللی بیش از آن‌که نظرگرا باشد، تاریخی عمل‌گراست.  »ادامه
+ پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۱۷
همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه
دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، دانشگاه تهران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اولین همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه را در 28 بهمن ماه 1399 برگزار می کند.
 »ادامه
+ شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۳۹
کارگاه‌های تولیدی لباس در ایران
در اوایل دهۀ 50 طرحی برای همسانی تولید البسۀ ارزان قیمت کارگران از سوی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و با حمایت دولت در ایران اجرا شد. با توجه به آزمایشی بودن طرح، تصمیم بر آن بود از سرمایه گذاری کلان جلوگیری شود.  »ادامه
+ شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۱۳
 کارگاه آموزشی تاریخ جایگزین
این گرایش در تاریخ نگاری درواقع پاسخی است: از سویی به چگونگی همگانی سازی آموزه های تاریخ، و از سوی دیگر به نیاز های برنامه ای جهت تقویت قوه تعقل، تفکر و نو آورانه اجتماعی. در این راستا یک پرسش اساسی مطرح است که چه چیز راه این فرایند را هموار و متمایز می کند: آیا راه دسترسی و تبین گذشه منحصر به روش مرسوم مورخین رسمی است؟
 »ادامه
+ یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۸
معرفی کتاب
زمان و مکان دو بستر مهم در شکل گیری رویدادها و رخدادها است. حافظۀ انسانی، گذر زمان و تعدد رویدادها امکان ثبت و ضبط تمامی رویدادها را برای بشر غیر ممکن کرده است. مرکزیت زدایی و توجه به سایر مناطق جغرافیایی در گسترۀ تاریخی منوط به انتشار اسناد و آثار متعدد ملموس تر است. نگارش رویدادهای شخصی و زندگی نامه‌نویسی و تاریخ شفاهی در این امر گامی ارزنده برداشته است.
 »ادامه
+ آدینه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۴
مطالب پیشین

کارخانه وطن در اصفهان ، دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸

نیمروز با تاریخ شفاهی، یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

معرفی کتاب زهان دیار یاقوت سرخ، شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

دوازدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران، یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

 
اطلاعات تماس
ایمیل: ssajadi90@yahoo.com
مطالب