سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
اصفهان در دورۀ حاکمیت ظل السلطان از دریچۀ روزنامه فرهنگ
پس از انتشار اولین روزنامه دولتی در ایران به نام روزنامه وقایع اتفاقیه و سپری شدن مسیر پر فراز و فرود، روزنامۀ در جامعۀ ایران یجایگاه و موقعیت خویش را به ویژه از دورۀ ناصری به بعد باز نمود.  »ادامه
+ چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۷
معرفی کتاب زهان دیار یاقوت سرخ
معرفی مولف
کتابهای چاپ شده مولف
کتاب زهان؛«دیار یاقوت سرخ» تالیف دکتر علی اکبر عباسی استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان است. مولف تاکنون غیر از کتاب فوق 5 عنوان کتاب را در نشرهای مختلف (بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی مشهد ، جهاد دانشگاهی اصفهان ، هزاره ققنوس تهران) به چاپ رسانده و در تالیف 3 کتاب هم مشارکت داشته است(هزاره ققنوس ، جهاد دانشگاهی ، سخنوران). یکی از کتابهای مولف یازده بار و یک کتاب سه بار و سه کتاب هم دوبار تجدید چاپ شده است سایر کتابهای مولف تنها یک بار چاپ شده است.
 »ادامه
+ شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۵
همایش دوازدهم این انجمن با یاری نهادها و ارگان‌های مختلف با اندکی دیرکرد، بر آن است تا وجه دیگری از روایت دفاع مقدس را به ویژه در آینه امور اداری مطرح سازد. این عرصه می‌تواند به راهیابی مسیرهای متنوعی در روش‌شناسی و مطالعات میدانی تاریخ شفاهی منجر شود، گو اینکه خود مبحث هنوز مکشوف نبوده و نیاز به بازانگاری متمرکز و تخصصی بیشتری دارد.  »ادامه
+ یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۴
مدارس ارامنه؛ اولین مدارس جدید گیلان
آموزش و تعلیم و تربیت در ایران وجه‌های متفاوتی را در طول تاریخ سپری کرده است. از جمله بارزترین آن آموزش در مکتب خانه و مدارس است. نهادهای علمی و آموزشی در گذر زمان به شیوه‌ها و سبک‌های گاهاً متفاوت و متأثر از نظام حاکمیت – مدارس نظامیه در قلمروی سلجوقیان- به آموزش و اشاعۀ علم پرداخته است.
 »ادامه
+ دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۹
تمدید ارسال مقالات همایش گیلان در گستره عصر قاجار
دانشگاه گیلان با همکاری پژوهشکده گیلان شناسی، بنیاد ایران شناسی شعبۀ گیلان و شعبه انجمن ایرانی تاریخ در گیلان در نظر دارد »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۲
مطالب پیشین

اطلاعیه ، دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

آقاجان شازده ، دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرزندان درباری ایران، شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

معرفی کتاب لنگای کهن، شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

اشاعه فرهنگ ایران در شرق اروپا ، یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

کارگاه روش شناسی، دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

تز دکتری ، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

جلسۀ دفاع رسالۀ دکتری، سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

سفر استانی انجمن، شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

 
اطلاعات تماس
ایمیل: ssajadi90@yahoo.com
مطالب