دکتر مرتضی نورائی

رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
دکتری: دانشگاه منچستر انگلستان، ۱۳۷۹
کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۷
تاریخ شفاهی خُرد
دکتر مرتضی نورائی استاد و عضو هئیت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان رئیس انجمن تاریخ محلی ایرانیان در تاریخ 12 خرداد 1397 در دانشگاه صوفیا در بلغارستان مطالب ذیل را در باب تاریخ شفاهی خرد نوشته و برای انجمن تاریخ شفاهی ایران ارسال کرده است.
 »ادامه
+ پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۱
جلسه معارفه پروفسور مرتضی نورائی در دپارتمان شرق‌شناسی دانشگاه صوفیا، بلغارستان
روز جمعه دوازدهم مارس، ۲۲ اسفند جلسه معارفه دکتر مرتضی نورائی، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و رئیس انجمن تاریخ محلی ایرانیان در دپارتمان زبانهای شرقی و شرق شناسی صوفیا، بلغارستان تشکیل شد... »ادامه
+ پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۶
درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی
این مقاله، سعی در روشن نمائی جنبه های مختلف ویراستاری در تاریخ شفاهی دارد. این، بدان دلیل است که پیوسته تولیداتی در زمینه تاریخ شفاهی شکل می گیرد که تحت این نام عمومی دارای سطح، ارزش و اشکال مختلفی است. به نظر می رسد این تنوع، بیش از همه محصول نگاه ویرایشی است. از این رو، در این نوشته ابتدا به چشم اندازهای مختلف کاربریهای تاریخ شفاهی پرداخته شده اس... »ادامه
+ دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
گفتگوی فرصت‌آنلاین با دکتر مرتضی نورائی
تاریخ خمینی شهر، تاریخ پر فراز و فرود و البته تاریخ پر افتخاری است. تاریخی پر از نکات عبرت آموز که می تواند چراغ راه آینده قرار گیرد. با این وجود بخش های زیادی از این تاریخ صرفا در حافظه ها وجود دارد، حافظه هایی که دیر یا زود از بین خواهد رفت و قابل انتقال به آیندگان نیست. »ادامه
+ پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۴
تاریخ جایگزین
رویکرد اساسی در باب تاریخ جایگزین آن است که در نگاه به گذشته این پرسش مطرح شود: چه می شد اگر؟ (?what if) اگر برخی وقایع بزرگ تاریخ به گونه ای دیگر رخ می داد، چه می شد؟ و در آن صورت مسیر تغییرات در جهان چگونه بود؟ پرسش همگانی «چه می شد اگر؟» که اغلب می توان آنها را در افسانه ها یافت: «چه می شد اگر نازی ها در جنگ جهانی پیروز می شدند؟» در واقع پاسخی است به مسیر غیر موجود تاریخ بشری در هر مقطع.  »ادامه
+ پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۲۳
مطالب پیشین

درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی، چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲

ارزیابی مشروعیت ایلی مغولان، چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲

کارخانه قند کهریزک و اسناد نویافته، چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mortezanouraei@yahoo.com
مطالب