دکتر مرتضی نورائی

رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
دکتری: دانشگاه منچستر انگلستان، ۱۳۷۹
کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۷
بررسی و نقد کتاب" تاریخ نگاری محلی ایران در دورۀ اسلامی، تا سده هفتم هجری" کتاب مورد بررسی، از جمله کتابهای تاریخی است که بر جریان متن نگاری در عرصه تاریخ تکیه دارد؛ تاریخ متن نگاری در متن به بیان دیگر مقصد اثر بازنمایی وقایع یا جریان تاریخی نیست؛ بلکه در تمام این مقام بازسازی سازوکار تاریخ نگاری خاصی- محلی-در روند زمانی معین، از قرن سوم تا هفتم هجری است.  »ادامه
+ چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۶
چرخش پاشنه تاریخ شفاهی از منظر نخبه‌گرایی به پیکره امور قاعده اجتماعی؛ از سربازان و نیروی پیاده ‌گرفته تا کارگران و کارمندان در دستگاه‌های اجرایی ‌ـ اداری و زنان کارگر در کارخانه‌ها، می‌تواند ‌شفاهی‌نگاری را وارد عرصه ذاتی خود کرده و اسباب توسعه و روزآمدسازی آن را در ایران فراهم آورد.
 »ادامه
+ پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۳
سنخ‌شناسی روایت شفاهی(1) روایت مبنایی و آسیب شناسی آن
به نظر می‌رسد تاریخ شفاهی از جنس امور سهل ممتنع است. به‌ویژه در باب استخراج؛ در عرصه تدوین با ‌متونی روبه‌رو هستیم که دچار اشکال و مشکل فراوان و متفاوتی هستند. از یک سو دیده می‌شود که مبنا صرف ‌یک مصاحبه و استخراج و تدوینی است که از اولیات بی‌بهره است.
 »ادامه
+ پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۸
تاریخ شفاهی اساسا محصول ضرورت‌های متکثّر و نگرشِ ساختارشکنِ پس از جنگ جهانی دوم است. از یک سو، خیل انسان‌های درگیرِ جنگ در عرصه‌های مختلف، و از سوی دیگر، ابعاد بسیار گسترده‌ی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر حیات اجتماعیِ مردم شهر‌ها و نواحی، ضرورتِ ثبت و ضبط وقایعِ مختلف از طریق میکرفون را برجسته کرد... »ادامه
+ یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۹
مبنای تاریخ شفاهی و فهم تاریخی، همانا پرسش‌گری است. پرسش‌گری در جامعه نیاز به تمرین دارد و این ‌تمرین بایستی از رده‌های سنی مناسب، همچون نوجوانی شروع شود. تاکنون اقدامات بسیاری در خصوص ‌تربیت و آموزش مورخان شفاهی انجام شده، اما تمرکز خاص بر روی رده‌های سنی مختلف برای آموزش ‌به صورت تخصصی و نظری وجود نداشته است.
 »ادامه
+ یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۵
مطالب پیشین

هفتاد روز تیناب ، دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ شفاهی خُرد، پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

تاریخ جایگزین ، پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mortezanouraei@yahoo.com
مطالب