درنگی بر مولفه های تاریخ محلی در دوره معاصر
درنگی بر مولفه های تاریخ محلی در دوره معاصر
تاریخ محلی از روشهای مهم تاریخ نگاری دردوره ی معاصر می باشد. این پاورپوینت به بررسی مولفه های تاریخ نگاری محلی در دوره معاصر می پردازد.
درنگی بر مولفه های تاریخ محلی در دوره معاصر
نگارنده: دکتر ابوالفضل حسن‌آبادی
نگارش: آبان ۱۳۹۲
این پاورپوینت به بررسی مولفه های تاریخ نگاری محلی در دوره معاصر می پردازد.
مباحث اصلی پژوهش
تبیین مولفه های تاریخ نگاری محلی معاصر
مرزهای تاریخ نگاری محلی با حوزه های مرتبط مانند جغرافیای تاریخی،تاریخ شهری و تاریخ منطقه ای
وضعیت تاریخ نگاری محلی در ایران معاصر (انواع تاریخ نگاری محلی-مورخان- انتشارات)
محلی نگاری در خراسان و اصفهان و مقایسه آن ها
+ چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۵۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: