مقالات
نقد و بررسی تاریخ نگاری محلی اصفهان در دوره ی اسلامی تا سده ی هفتم
اصفهان در دوره ی مورد بحث از مراکز تمدنی است که از سنت محلی نگاری قابل توجهی برخوردار می باشد.در این مقاله محلی نگاری اصفهان در هر دو شاخه ی تاریخنگاری محلی، یعنی نگاشتن کتب تاریخ محلی دنیوی و دینی ، به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار می گیرد. »ادامه
+ شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۲
تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا
 سنت مزار نویسی به قرون اولیه ی اسلامی باز می گردد که بخشی از کتب تاریخ محلی – به ویژه خطط نویسی مصر - به شخصیت های برجسته ی مدفون در شهر یا محله اختصاص می یافت. هرچند مزار نویسی را بخشی از سنت تاریخ نگاری اسلامی دانسته اند اما به نظر می رسد... »ادامه
+ یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۴۴
معرفی مکتب تاریخ محلی انگلستان
شکی نیست که پایگاه اصلی رونق تاریخ محلی مدرن،انگلستان می باشد. به همین خاطر برای آشنایی دانشجویان رشته تاریخ و به خصوص تاریخ محلی سعی شد تا به معرفی مرکز تاریخ محلی انگلستان در چارچوبی نسبتا فشرده پرداخته شود. »ادامه
+ شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۴۰
قباله کارگزاری اصفهان
موسسه‌های کارگزاری در عصر قاجار، به عنوان نمایندگان وزارت خارجه در ایالت‌ها به حل و فصل امور مربوط به بیگانگان می‌پرداختند و هر گونه مراوده اداره‌های محلی با کنسولگری‌های خارجی می‌بایست از مجرای کارگزاریها صورت می‌گرفت، هر چند در عمل برخی اداره‌ها از این قانون تخطی می‌کردند. »ادامه
+ چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۷
نقد یک مدخل محلی در دانشنامه ایران
در دفتر انتشارات کتابخانة ملی، به جلد دوم دانشنامة ایران، اثر مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1386) برخوردم. با تورق آن، مدخل آران و بیدگل نظرم را جلب کرد... »ادامه
+ سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۰
تحلیل کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحول ترافیک بر محلات شهری (1357- 1300ه.ش )  مطالعه موردی شهر اصفهان
این پاورپوینت به بررسی و تحلیل کارکردهای ترافیک و نظام خیابان کشی و تأثیر آن بر محلات شهری می پردازد که به عنوان یکی از موضوعات تخصصی در حوزه تاریخ محلی به این مبحث پرداخته میشود و در تفسیر این پاورپوینت به مطالب زیر می توان اشاره نمود.  »ادامه
+ شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۲
بایدها و نبایدهای تاریخنگاری محلی نوین
تاریخ محلی به جهت ویژگی میان رشته ای خود مابین جامعه شناسی ،تاریخ و جغرافیا قاعدتا باید فلسفه مخصوص به خود را نیز دارا باشد.فلسفه ای مابین فلسفه جامعه شناسی ، تاریخ و جغرافیا .یعنی فلسفه ای که بتواند هر سه جنبه را بپوشاند. جامعه شناسی و جغرافیا کمی شده اند وفلسفه آنها نیز متناسب با مکاتب آنها تغییر یافته است... »ادامه
+ شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۶
مولفه‌های ساختاری تاریخ محلی
زمانی که یک دوره تاریخی از لحاظ محلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، ممکن است که به خوبی مورد توجه قرار گیرد، نه به عنوان توضیحی از یک تاریخ ملی بلکه به عنوان رویدادی و حیاتی در جایگاه خود، که مطالعه آن می‌تواند به درکی از یک موقعیت ملی یا یک پیشرفت کلی منجر شود. »ادامه
+ آدینه ۱ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۲۸
نگاهی به چند سند محلی از برازجان در دوره قاجاریه
دکتر مرتضی نورائی و دکتر ابوالفضل حسن آبادی، اسناد اقتصادی در زمره مهمترین منابع تاریخ اجتماعی محسوب می گردندکه ارزشهای اطلاعاتی زیادی دارند این اسناد را می توان به گونه های متنوعی مانند اجاره نامچه ها، مبایعه نامه ها، مصالحه نامه و...تقسیم نمود.در این مقاله پانزده سنداقتصادی اسناد مربوط به املاک میرزا اسدالله مستوفی ایلات قشقایی از منطقه برازجان بین سالهای 1290تا 1296ق از دو جنبه سند شناسی و سند پژوهی... »ادامه
+ دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۲۳
فرمانگذاری خالصجات در اصفهان در دوره ناصرالدین شاه ( تبدیل زمین های دولتی به اربابی به طور مشروط)
دکتر مرتضی دهقان نژاد و مولود ستوده ، اعطای امتیازات به خارجیان و ایرانیان، از ویژگی های اقتصادی دوره ناصرالدین شاه می باشد. او، پس از شکست در اعطای امتیازات به خارجیان و مسدود شدن راه های کسب درآمد برای خزانه اش، اقدام به فروش خالصجات به طبقات ممتاز و اشرافی جامعه کرد. شاید طبق تاکیدات شاه، هدف از اعطای خالصجات، بهکرد وضع کشاورزی و ترقی کشور بوده است... »ادامه
+ پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۱