مقالات
درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی
این مقاله، سعی در روشن‌نمائی جنبه‌های مختلف ویراستاری در تاریخ شفاهی دارد. این، بدان دلیل است که‌ پیوسته تولیداتی در زمینهء تاریخ شفاهی شکل می‌گیرد که تحت این نام عمومی دارای سطح، ارزش و اشکال‌ مختلفی است. به نظر می‌رسد این تنوع، بیش از همه محصول نگاه ویرایشی است. »ادامه
+ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۴۲
ارزیابی مشروعیت ایلی مغولان
طرحهای اجرایی هر حاکمیتی منوط به پشتوانه‌ای که از پیش در مجموعۀ باید و نبایدهای آرمانی شکل منطقی خود را گرفته باشد. این مجموعه در تمامی حکومتها در سیمای اندیشه سیاسی (نظر) قابل بررسی و تأمل است، علی‌رغم موجودیت اندیشه سیاسی در جامعه ایران دورۀ اسلامی پیوسته دو مقوله آنرا به بوته فراموشی و اجمال کشانده است »ادامه
+ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۵
درآمدی بر پاره ای مشکلات نظری و کارکردی تاریخ شفاهی
علی‌رغم وجود اطلاعات بسیار از گذشته نزدیک، پاره‌ای‌ساز و کارهای آن در تولید و انتقال اسناد پیوسته‌ مورد نقد و توجه قرار گرفته است. در این میان اسناد شنیداری یا همان تاریخ شفاهی، با وجود توانایی‌های‌ آشکار در انتقال اطلاعات مفید و تا حدودی کارساز، هنوز مورد ارزیابی جدی قرار نگرفته است. »ادامه
+ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۵
کارخانه قند کهریزک و اسناد نویافته
راه‌اندازی نخستین کارخانهء قند ایران در کهریزک،نتیجهء کوشش و تحقیقی بود که از سال 1892-1896 م/1310-1313 ق صورت گرفت.امتیاز کارخانهء قند در سال‌ 1889 م/1307 ق به اتباع بلژیک داده شد.این کارخانه با نظارت کارشناسان این کشور و با سهام مشترک ایرانیان و بلژیکی‌ها راه‌اندازی شد »ادامه
+ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۳