دکتر عبدالمهدی رجایی

دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
روزنوشت‌ها

ازمکتبخانه تا دانشگاه ، چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

شاعری مدفون در اصفهان، شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

تاریخچه بیمارستان خورشید، چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹

سینماهای چهارباغ اصفهان، چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

چند تصویر از تاریخ اجتماعی چهارباغ، پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹

لطیفه‌های مردم شناسی(2)، چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

خطری که از سر میدان نقش جهان گذشت، سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵

محدودیت عکاسان و دردسر مورخان!، چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب اصفهان در گذر زمان، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

زنده رود بوی اصفهان گرفت، سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴

رقابت میان طب جدید و طب قدیم، سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

تاریخچه یک ساختمان در چهارباغ ، دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

معرفی کتاب آثار ملی اصفهان ، سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳

مصاحبه با دکتر منصوره اتحادیه ، یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳

گنجینه عکاسی اصفهان ، دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳

میراث فرهنگی ناملموس، چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳

یادی از زاینده رود و جشن آن، چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳

اصفهان در جنگ جهانی اول، دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۳

نگاهی به کتاب حماسه طغیان!، یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

پشت و روی گنجینه آثار تاریخی، دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳

حزب توده و جنبش کارگری اصفهان، شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

خود مشت و مالی دکتر باستانی پاریزی، یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

معرفی کتاب آمل قلب مازندران، دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

آتش سوزی در حمام جوباره 1308، شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

شهرنگاری های عصر قاجار، چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲

تاریخ نساجی اصفهان، یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲

آقایان لطفاً ارجاع بدهید!، سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲

تاریخ معاصر باغ زرشک اصفهان، یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: m1350323@gmail.com
مطالب