دکتر عبدالمهدی رجایی

دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

خطری که از سر میدان نقش جهان گذشت

خطری که از سر میدان نقش جهان گذشت در طول چهارصد سالی که از ساخت میدان نقش جهان می‌گذرد، خطرات زیادی را میدان از سر گذرانده است. گاهی یک تصمیم نابجا و یک بی‌توجهی می‌تواند یک اثر تاریخی را به نابودی بکشاند. از قضا بیشتر این تصمیمات نابجا نیز از سوی مدیران شهری گرفته شده است. چنین است که اتخاذ هر تصمیمی باید با دقت و کسب نظر کارشناسان فن باشد.
در طول چهارصد سالی که از ساخت میدان نقش جهان می‌گذرد، خطرات زیادی را میدان از سر گذرانده است. گاهی یک تصمیم نابجا و یک بی‌توجهی می‌تواند یک اثر تاریخی را به نابودی بکشاند. از قضا بیشتر این تصمیمات نابجا نیز از سوی مدیران شهری گرفته شده است. چنین است که اتخاذ هر تصمیمی باید با دقت و کسب نظر کارشناسان فن باشد. در سال 1323ش. باربری‌های شهری که بیشتر در خیابان حکیم نظامی (شاهپور) مسکن داشتند، اندک اندک دایره کار خود را به میدان نقش جهان توسعه داده و قصد داشتند آن‌جا را نیز به صورت یک بارانداز درآورند. اما گویا شهربانی اصفهان در بهمن آن سال ممانعت ایجاد کرده و چنین شد که میدان نقش جهان از آسیب‌های جدی زیادی نجات یافت. درج این خبر در روزنامه «سرنوشت» نشان از دغدغه دوستداران میراث فرهنگی در آن زمان دارد.
. اقدام مفید شهربانی
چون در این اواخر عده‌ای از صاحبان گاراژها تصمیم گرفته بودند که برای جلب منافع بیش‌تری، شعبه‌ای از دفتر خود را در میدان تاریخی نقش جهان دایر نمایند، ادامه این عمل بالطبع موجب آن می‌شد که به تدریج میدان زیبای مزبور مبدل به گاراژ و بارانداز بزرگی بشود و گذشته از سایر مفاسد و معایب، به علت عبور کامیون‌های سنگین موجبات انهدام آثار باستانی اطراف میدان فراهم گردد.
. "اداره شهربانی جداً درصدد اقدام برآمده و آنان را مجبور نموده که مانند سابق امور باربری را منحصراً در خیابان شاهپور انجام دهند و از آمد و رفت کامیون‌ها در شهر جلوگیری نمایند. ما در عین حال که از این اقدام آقای رئیس شهربانی تشکر می‌کنیم، انتظار داریم که باراندازهای گوشه شمال شرقی میدان را نیز ممنوع فرمایند تا موجبات تجری دیگران نشود". (روزنامه سرنوشت، بهمن 1323)
+ سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: