مقالات
سیری در تاریخ‌نگاری‌ محلی ایران
یعقوب آژند، از نحله‌های تاریخ‌نگاری در ایران،تاریخ‌نگاری محلی‌ است که بخصوص‌ پیش‌ از دودمان صفویان و نیز در دوره‌ قاجار از اعتنای ویژه مورخان برخوردار بود.این نوع‌ تاریخ‌نگاری از حس شهر وطنی و تفاخر بومی مایه می‌گرفت‌ و شـیوه زنـدگانی شهری را در‌ دل‌ تاریخ به تصویر می‌کشید. مشوق اصلی پدیداری تاریخ‌نگاری محلی،سلسله‌های‌ محلی و حکمرانان بومی آنها بود.گردآوری اطل... »ادامه
+ یکشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۵
‌‌‌کـتابشناسی‌ توصیفی تاریخ‌های محلی
نصرالله صالحی، درآمدی بر تاریخ تاریخ‌نگاری محلی‌: مـدخل‌: تـاریخ‌نگاری‌ مـحلی در حقیقت جزئی از سنت عظیم‌ تاریخ‌نگاری(و جغرافی نگاری)اسلامی است که در قرن‌‌ سوم هجری تکوین یـافت.تا پایان این قرن شماری از آثار عمده و مهم‌ در حوزه تاریخ و جغرافیا‌ در‌ چهار شـکل و گونه‌ متفاوت اما مـرتبط،تـدوین یافت:1-تاریخ‌های عمومی(اخبار الطوال،تاریخ یعقوبی و طبری)2-تاریخ‌های سلسله‌ای... »ادامه
+ شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۹
کتاب کاشان
ایرج افشار، به قلم شادروان استاد ایرج افشار »ادامه
+ آدینه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۸
‌ ‌‌‌اهـمیت‌ تواریخ محلی‌
محمد ابراهیم باستانی پاریزی، به قلم شادروان استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی »ادامه
+ پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۲
ویژه نامه همایش تاریخ محلی مازندران
ویژه نامه منتشر شده در حاشیه همایش تاریخ محلی مازندران »ادامه
+ چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۶
هویت از نظرگاه حسین بشیریه
استدلال کلی این مقاله آن است که هویت‏های خالص مفاهیمی‏ موهومند که اغلب به واسطه ی ایدئولوژی‏های کلی‏پراز عصر مدرن عنوان‏ شده‏ اند؛ به سخن دیگر، ایدئولوژی‏های مورد نظر در پی خالص‏سازی‏ هویت قومی، ملی، مذهبی، و غیره برآمده‏ اند... »ادامه
+ دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۱
نقش امامزاده سید محمد در مهندسی فرهنگی شهرستان خمینی شهر
امامزاده، مکانی با پایگاه معنوی- سنتی از جنبه‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. در حقیقت امامزاده‌ها، بعد از مساجد پایگاه معنوی شیعیان به شمار می‌روند و از عناصر جدایی‌ناپذیر کالبد فیزیکی اغلب شهرها و روستاهای ایران می‌باشند... »ادامه
+ دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۰۵
بررسی پیشینه ی تاریخی ابنیه سنتی ایران با مطالعه ی موردی
دکتر سید اصغر محمودآبادی، سمیه بختیاری، تکیه، مکانی با پایگاه معنوی- سنتی از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. در حقیقت تکیه ها بعد از مساجد پایگاه معنوی مسلمانان به خصوص شیعیان به شمار می روند و از عناصر جدایی ناپذیر کالبد فیزیکی اغلب شهرها و روستاهای ایران می باشند.  »ادامه
+ دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۱۴
پریم (فریم)
پریم از ریشه ی پهلوی پهروم به معنای باشکوه؛ نام قصبه ای در حوالی ساری امروزی می باشد. این قصبه پس از اسلام فریم خوانده شد و تحت تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی دوره ی سلجوقی به شهر تکامل یافت... »ادامه
+ پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۸
نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (1344-1210 هـ .ق/1925-1796م)
دکتر علی اکبر کجباف، دکتر فریدون اله یاری، سمیه بختیاری، از اوایل دورهء قاجار سیاحان زیادی متوجه قلمرو بختیاری شدند و توانستند اطلاعات بی‌نظیری درباره زندگی کوچ نشینی ایل، چگونگی ازدواج، بیماریهای بومی، لباس مردان و زنان و جنبه‌های دیگر زندگی اجتماعی ارائه نمایند... »ادامه
+ سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۵