مقالات
به منظور ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان در دورة پهلو ی در توسعة دزفول، تحقیق حاضر از نوع پژوهش تاریخی با ترکیبی از روش های توصیفی ، روایی، و تحلیلی انجام شد. »ادامه
+ شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۵
فتح نامه ایل ملکشاهی
علیرضا اسدی ، استان ایلام یکی از باسابقه ترین جایگاه های تمدنی نجد ایران محسوب می شود که همواره از ایالات مهم سلسله های تاریخی ایران قبل از اسلام بوده است. پس از ورود اسلام به ایران، و هم زمان با فرمانروایی آل بویه، سلسله های کردی بر منطقه ایلام و کرمانشاهان حکم راندند.. »ادامه
+ چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۶
نقش حکیمان جندی‌شاپور در انتقال حکمت دنیای باستانبه عالم اسلامی
جندی‌شاپور به عنوان یکی از مراکز علمیِ عهد باستان، جدا از تدریس، پرورش دانشمند و تألیف کتاب، مرکزی برای جمع‌آوری و بایگانی منابع علمی (پزشکی، فلسفی، نجوم)، دنیای باستان بود. یکی از رشته‌هایی که در این دانشگاه در عهد خسرو انوشیروان تأسیس شد، حکمت و فلسفه بود.  »ادامه
+ یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۰
شاه غازی رستم باوندی
قرن ها پس از ورود اسلام به ایران و انقراض ساسانیان، برخی سلسله های محلی که نسب خود را ساسانیان می رساندند به واسطه ی ساختار جغرافیایی حاکم بر طبرستان، در این ناحیه به حیات خود ادامه دادند. باوندیان از جمله ی این خاندان های محلی بوده اند که پس از اسلام در سه شاخه – به مدت 700 سال – حاکمیت آنها ادامه یافت »ادامه
+ دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۴
تأملی بر جامعه طبقاتی عصر ساسانی و تداوم آن در قرون اولیه اسلامی (با تکیه بر خاندان بختیشوع)
در دوره ساسانی جامعه ایران به طبقات گوناگونی تقسیم شده بود . هر چند در بسیاری از منابع از ممکن نبودن تحرک طبقاتی در این دوره سخن رفته است ، اما شواهدی مبنی بر امکان تحرک و ارتقای طبقاتی وجود دارد. »ادامه
+ پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۸
مسیرهای تجاری قلمرو باوندیان اسپهبدیه طبرستان (606-466 هـ .ق)‎
قرن ها پس از ورود اسلام به ایران و انقراض ساسانیان، برخی سلسله‌های محلی که نسب خود را به ساسانیان می رساندند در طبرستان به حیات خود ادامه دادند. یکی از این خاندان ها باوندیان بودند، که پس از اسلام در سه شاخه – به مدت 700 سال – حاکمیت آنها ادامه یافت. »ادامه
+ سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۱
مقایسه ی تاریخنگاری محلی کرمان و اصفهان در دوره قاجاریه
تاریخنگاری محلی دوره قاجار نسبت به دوره های قبلی در مناطق مختلف خط سیر متفاوتی داشته و با رشد کمی و کیفی مواجه شده است. عواملی نو در پیدایش و رشد تاریخ نویسی محلی تاثیر گذار بودند، از جمله این عوامل، رشد دانش جغرافیا، دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی، دلایل علمی، سرشماری واحصائیه، دلایل شخصی، دربارهای پراکنده، دلایل آموزشی، و... هستند. »ادامه
+ یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۲۱
نسخ خطی و اسناد مربوط به شاهین دژ (صائین قلعه)
دکتر سید مسعود شاهمرادی، شاهین دژ یا صائین قلعه یکی از نواحی قدیمی آذربایجان است. نسخ خطی و اسنادی چند مربوط به این ناحیه از دوران قاجاریه و پهلوی در کتابخانه مجلس وجود دارد. این نسخ و اسناد نشانگر این نکته هستند که این ناحیه در دوران قاجاریه دارای منزلتی خاص در نزد حاکمان این سلسله حکومتگر بوده است... »ادامه
+ شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۱۷
تحلیل مقاومت هرمزان مهرگانی، در مقابل اعراب مسلمان
هرمزان یکی از سرداران نامی یزدگرد سوم بود که در دولت ساسانی از پایگاه رفیعی برخوردار بود. خاندان وی از دودمان­های ممتاز عصر ساسانی به­ شمار می­رفتند.  »ادامه
+ پنجشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۵
تاریخ محلی جنوب خراسان بشرویه
معصومه برگی، بشرویه در شمال غربی استان خراسان جنوبی واقع شده است . از نظر موقعیت طبیعی در شمال آن کویر نمک است . ودر شر ق آن تپهای شنی وریگ های روان است. از نظر جغرافیای تنها سلسله جبال ومعروف این منطقه کوهایی شتری است که در سمت غرب بشرویه قرار دارد وبه صورت حائلی بین این ناحیه وطبس است. »ادامه
+ چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۷