دکتر سید محمود سادات

فعالیت علمی: دبیر اجرایی مجله علمی-پژوهشی گنجینه اسناد
دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی‌ارشد: تاریخ دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۰
کارشناسی: تاریخ دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۸
اطلاعات تماس
ایمیل: m.sadat@yahoo.com
مطالب
۳ مقاله / همه مقالات