دکتر سید محمود سادات

فعالیت علمی: دبیر اجرایی مجله علمی-پژوهشی گنجینه اسناد
دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی‌ارشد: تاریخ دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۰
کارشناسی: تاریخ دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۸
نقد یک مدخل محلی در دانشنامه ایران
در دفتر انتشارات کتابخانة ملی، به جلد دوم دانشنامة ایران، اثر مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1386) برخوردم. با تورق آن، مدخل آران و بیدگل نظرم را جلب کرد... »ادامه
+ سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۰
بایدها و نبایدهای تاریخنگاری محلی نوین
تاریخ محلی به جهت ویژگی میان رشته ای خود مابین جامعه شناسی ،تاریخ و جغرافیا قاعدتا باید فلسفه مخصوص به خود را نیز دارا باشد.فلسفه ای مابین فلسفه جامعه شناسی ، تاریخ و جغرافیا .یعنی فلسفه ای که بتواند هر سه جنبه را بپوشاند. جامعه شناسی و جغرافیا کمی شده اند وفلسفه آنها نیز متناسب با مکاتب آنها تغییر یافته است... »ادامه
+ شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۶
اطلاعات تماس
ایمیل: m.sadat@yahoo.com
مطالب
۲ مقاله / همه مقالات