حبیب حیاری

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه چمران اهواز، ۱۳۸۸
اطلاعات تماس
همراه: 09369422038
ایمیل: hhayyari@yahoo.com
مطالب
۶ روزنوشت / همه روزنوشت‌ها