حبیب حیاری

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه چمران اهواز، ۱۳۸۸

تغییر واژه در گویش محلی اهواز

کمپلو محل اسکان لهستانی‌های جنگزده و رانده شده جنگ دوم جهانی بوده که درشمال ایران، انزلی، تهران، مشهد و در جنوب اهواز در مدت جنگ دوم اسکان داده شدند. در حقیقت کلمه کمپلو مخفف camp polonia (کمپ پولونیا) بوده که مخفف گردیده است. جالب است که این جنگزدگان بصورت خانوادگی مهاجرت کرده‌اند و فرزندانی در آن ایام در کمپلو بدنیا آورده‌اند.
در سال پایانی جنگ به سمت عراق و از آنجا برای جنگ نهائی به فلسطین، لبنان و آفریقا اعزام گردیدند. کمپ مورد نظر توسط انگلیسی‌ها برای آنان احداث و توسط آمریکائی‌ها مدیریت شده است و در پایان جنگ دوم 1945 منحل می‌گردد. در زمان شاه این محله را بنام کوی شاه می‌نامیدند و امروزه بنام کوی انقلاب.
+ آدینه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۵۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: