سید رسول ابطحی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ناامنی و هرج و مرج در اصفهان دورۀ مشروطه
نوشتار زیر به توصیف مختصری از ناامنی و هرج و مرج موجود در اصفهان دوره ی مشروطه می پردازد. »ادامه
+ شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۴
الفت گنج زری بود در این خاکدان
نوشتار زیر به معرفی محمدباقر الفت و بخشی از نوشته های او که از نظر تاریخی مهم هستند، می پردازد. »ادامه
+ یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۲
برگزاری همایش مشروطیت در اصفهان
گزارش زیر درباره ی "همایش مشروطیت در اصفهان به روایت اسناد" می باشد که در تاریخ 1396/2/6 در دانشگاه اصفهان برگزار گردید. »ادامه
+ پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۵
خاطرات و ملاحظات دولت آبادی
روزنوشت زیر در معرفی کوتاهی از کتاب "خاطرات و ملاحظات سید علی محمد دولت آبادی" است. »ادامه
+ آدینه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۲
کاتوزیان به روایت کاتوزیان
به دعوت دانشگاه تربیت مدرس تهران در روز چهارشنبه 1395/12/4 "دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان" با شرکت در کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران با محوریت نقد و بررسی آثار ایشان به معرفی کوتاهی از اندیشه های خود در حیطه ی تاریخ و جامعه پرداختند که در این روزنوشت، خلاصه ای از این سخنرانی با توجه به اینکه افکار و آرای ایشان صبغه ی کلی داشته و در هر دو حیطه ی تاریخ محلی و عمومی به کار می آید، بیان می گردد. »ادامه
+ آدینه ۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۵
مطالب پیشین

ضیاءالدین جناب، آدینه ۱ بهمن ۱۳۹۵

قحطی بزرگ (نقد و بررسی)، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

خاطرات علی همامی، یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵

میراث فرهنگی، آدینه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

زیر آفتاب سوزان ایران، چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

آئینهَ عبرت، یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

تاریخ و جامعه، یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

تاریخ محلی، معنا و کارکردها، پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

تاریخ نگاری محلی قدیم و جدید، یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵

از وانان تا وین، چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

 
اطلاعات تماس
ایمیل: r.abtahi1387@yahoo.com
مطالب