سید رسول ابطحی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سفرنامه و تاریخ اصفهان
روزنوشت زیر معرفی کوتاهی از کتاب «سفرنامه و تاریخ اصفهان» می‌باشد. »ادامه
+ پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۹
اصفهان عصر ظل السلطان
روزنوشت زیر به معرفی و بررسی کوتاهی از کتاب «اصفهان عصر ظل السلطان» می پردازد. »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۸
آلمانی ها در اصفهان
نوشتار زیر بررسی کوتاهی از حضور آلمانی ها در اصفهان در دوران جنگ جهانی اول است. »ادامه
+ شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۴۷
ناامنی و هرج و مرج در اصفهان دورۀ مشروطه
نوشتار زیر به توصیف مختصری از ناامنی و هرج و مرج موجود در اصفهان دوره ی مشروطه می پردازد. »ادامه
+ شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۴
الفت گنج زری بود در این خاکدان
نوشتار زیر به معرفی محمدباقر الفت و بخشی از نوشته های او که از نظر تاریخی مهم هستند، می پردازد. »ادامه
+ یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۲
مطالب پیشین

برگزاری همایش مشروطیت در اصفهان، پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

خاطرات و ملاحظات دولت آبادی، آدینه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

کاتوزیان به روایت کاتوزیان، آدینه ۶ اسفند ۱۳۹۵

ضیاءالدین جناب، آدینه ۱ بهمن ۱۳۹۵

قحطی بزرگ (نقد و بررسی)، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

خاطرات علی همامی، یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵

میراث فرهنگی، آدینه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

زیر آفتاب سوزان ایران، چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

آئینهَ عبرت، یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

تاریخ و جامعه، یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

 
اطلاعات تماس
ایمیل: r.abtahi1387@yahoo.com
مطالب