دکتر سید رسول ابطحی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
اصفهان: شهر کودکان لهستانی
روزنوشت زیر معرفی کوتاهی از کتاب «اصفهان: شهر کودکان لهستانی» است. »ادامه
+ آدینه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۶
علل انقلاب مشروطه
معرفی مقالۀ «علل انقلاب مشروطه در ایران» از یرواند آبراهامیان »ادامه
+ دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۵
تصاویر غربی در ایران عصر صفوی و قاجار
روزنوشت زیر معرفی کوتاهی از یکی از آثار منتشر شدۀ پرویز تناولی است که می‌توان از آن به عنوان یک منبع تاریخی استفاده کرد. »ادامه
+ آدینه ۲۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۳
تغییرات شهری در ایران (1320- 1300 ش)
نوشتار زیر معرفی کوتاهی از مقاله‌ای تحقیقی درباره‌ی تغییرات شهری در ایران زمان رضاشاه است که به وسیله‌ی اینجانب به فارسی ترجمه و به تازگی منتشر شده است. »ادامه
+ آدینه ۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۷
بغداد و اصفهان
روزنوشت زیر به معرفی کوتاهی از کتاب «بغداد و اصفهان: گفتگوی دو شهر در عصر علم 1750- 750 م» می‌پردازد. »ادامه
+ یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۲۱
مطالب پیشین

اسناد کنسولی انگلستان ، سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰

اصفهان و کاخ‌هایش، پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

در ظلِ سلطان، ظل‌السلطان و اصفهان ، پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

حاج محمدجعفر خوانساری، سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

سفرنامه و تاریخ اصفهان، پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اصفهان عصر ظل السلطان، سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

 
اطلاعات تماس
ایمیل: r.abtahi1387@yahoo.com
مطالب