دکتر اصغر منتظرالقائم

رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
تخصص: تاریخنگاری محلی در ایران
اطلاعات تماس
ایمیل: montazer5337@yahoo.com
مطالب
۱ مقاله / همه مقالات