شهرها و ولایت‌ها، بررسی و تبیین تاریخنگاری محلی در فرهنگ و تمدن اسلامی
شهرها و ولایت‌ها، بررسی و تبیین تاریخنگاری محلی در فرهنگ و تمدن اسلامی
تاریخنگاری محلی به آثاری که به تاریخ و شرح حال مردم یک واحد جغرافیایی (روستا، شهر، استان یا ایالت) اختصاص دارند، گفته می‌شوند. برخی از دانشمندان ساکن در شهرها و محل سکونت خود، برای نشان دادن عظمت فرهنگی شهر خود دست به نگارش فرهنگنامه ها و تاریخنامه هایی برای معرفی بزرگان و مشاهیر علمی زده اند. این فرهنگنامه ها و تاریخنامه ها عاملی مؤثر در توسعه ی ع...
شهرها و ولایت‌ها، بررسی و تبیین تاریخنگاری محلی در فرهنگ و تمدن اسلامی
نگارنده: دکتر اصغر منتظرالقائم
نگارش: مهر ۱۳۹۴
تاریخنگاری محلی به آثاری که به تاریخ و شرح حال مردم یک واحد جغرافیایی (روستا، شهر، استان یا ایالت) اختصاص دارند، گفته می‌شوند. برخی از دانشمندان ساکن در شهرها و محل سکونت خود، برای نشان دادن عظمت فرهنگی شهر خود دست به نگارش فرهنگنامه ها و تاریخنامه هایی برای معرفی بزرگان و مشاهیر علمی زده اند. این فرهنگنامه ها و تاریخنامه ها عاملی مؤثر در توسعه ی علم و تمدن در شهرهای جهان اسلام موجب توسعه ی دانش تاریخ اجتماعی گردید. محققانی که درباره ی تاریخنگاری محلی تحقیق و پژوهش کرده اند این تواریخ را به دو دسته ی بزرگِ دنیوی و دینی، ویا دنیوی و عمومی، و یا تاریخنامه و فرهنگنامه تقسیم بندی کرده اند. این مقاله در صدد بررسی و تبیین زمینه های پیدایش تاریخهای محلی و شروع تاریخنگاری محلی و جایگاه نویسندگان آنها تبیین خواهد شد و تقسیم بندی های انجام گرفته را مورد بررسی قرار خواهد داد و تقسیم بندی نوینی را پیشنهاد خواهد داد.
برای مطالعه کل مقاله فایل ضمیمه را دانلود نمایید
+ شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۰۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: