مهدی خدامی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
نکاتی در مورد سازمانهای محلی
تاریخ محلی به عنوان یک شق از تاریخنگاری که نخستین بار در اروپا شکل گرفت از نظام سیاسی حاکم بر اروپا تأثیر پذیرفته است. شاید به دلیل همین ویژگی نظام سیاسی و اداری آنها و سیستم کمتر متمرکز آنها است که این شاخه از تاریخنگاری هم در کشورهایی چون انگلستان و ایالات متحده آمریکا به نسبت کشور ما که از نظامی متمرکز بهره می بریم رشد و بالندگی داشته است. به دو... »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۷
تاریخنگاری محلی در فارس
یکی از شعب تاریخنگاری که به مرور زمان در طول تاریخ همپای سایر شعب تاریخنگاری بالیده است تاریخنگاری محلی می باشد. مورخان محلی یک حوزه جغرافیایی محدود را موضوع مطالعه خود قرار داده اند. مورخان محلی در آثار خود مسائلی را مد نظر قرار می دهند که کمتر مورد توجه مورخان ملی قرار می گیرد... »ادامه
+ دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۴
ترجمه مقاله‌ای با عنون جایگاه و اهمیّت تاریخ محلی در دوره تحصیلی دبیرستان
به عنوان کسی که  تجربه مختصری در تدریس تاریخ دارم خواندن مطلب زیر ر به علاقمندان تاریخ محلی توصیه می کنم  برخی از مطالبی که در این مقاله می خوانید... »ادامه
+ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۳
جغرافیای تاریخی فارس در قرن نهم هجری
جغرافیا بخشی جدایی ناپذیر در هر پژوهش تاریخی است. در یررسی تاریخ تحولات هر ناحیه نقش عامل جغرافیا نباید نادیده گرفته شود جغرافیا هر منطقه بخشی از هویت محلی آن منطقه را شکل می دهد. در این مقاله جغرافیای  تاریخی فارس در قرن نهم هجری قمری مورد بررسی قرار گرفته است. »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۳۴
آل دابویه
در این مقاله خاندان دابویه معرفی شده است که از امرای محلی شمال ایران بودند. آنها تا مدتها به سیادت اعراب مسلمان گردن ننهادند. با این حال مورخان اسلامی چندان به تاریخ آنان که از نظرشان سرزمین دیلم دارالکفر بود نپرداختند و اگرمورخان محلی چون ابن اسفندیار و علایق بومی و محلی نبود ممکن بود در تاریخ به فراموشی سپرده می شد. »ادامه
+ شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۹
مطالب پیشین

تاریخ قم، یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲

قومگرایی و هویت ملی ، پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲

هزار مزار، شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲

ریاض الفردوس خانی، یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲

رساله طریق قسمت آب قلب، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲

عمادالدین نسیمی، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲

تاریخنگاری سوبالترن، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mahdikhodami54@gmail.com
مطالب
۴ مقاله / همه مقالات
۹ روزنوشت / همه روزنوشت‌ها