مریم قلیجی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: مطالعات خلیج فارس، دانشگاه اصفهان
کارشناسی: تاریخ، دانشگاه تهران
اطلاعات تماس
ایمیل: maryamghliji@yahoo.com
مطالب
۵ روزنوشت / همه روزنوشت‌ها