سمیه بختیاری

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۱
کارشناسی: کارشناسی تاریخ دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸
نقش امامزاده سید محمد در مهندسی فرهنگی شهرستان خمینی شهر
امامزاده، مکانی با پایگاه معنوی- سنتی از جنبه‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. در حقیقت امامزاده‌ها، بعد از مساجد پایگاه معنوی شیعیان به شمار می‌روند و از عناصر جدایی‌ناپذیر کالبد فیزیکی اغلب شهرها و روستاهای ایران می‌باشند... »ادامه
+ دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۰۵
بررسی پیشینه ی تاریخی ابنیه سنتی ایران با مطالعه ی موردی
دکتر سید اصغر محمودآبادی، سمیه بختیاری، تکیه، مکانی با پایگاه معنوی- سنتی از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. در حقیقت تکیه ها بعد از مساجد پایگاه معنوی مسلمانان به خصوص شیعیان به شمار می روند و از عناصر جدایی ناپذیر کالبد فیزیکی اغلب شهرها و روستاهای ایران می باشند.  »ادامه
+ دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۱۴
نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (1344-1210 هـ .ق/1925-1796م)
دکتر علی اکبر کجباف، دکتر فریدون اله یاری، سمیه بختیاری، از اوایل دورهء قاجار سیاحان زیادی متوجه قلمرو بختیاری شدند و توانستند اطلاعات بی‌نظیری درباره زندگی کوچ نشینی ایل، چگونگی ازدواج، بیماریهای بومی، لباس مردان و زنان و جنبه‌های دیگر زندگی اجتماعی ارائه نمایند... »ادامه
+ سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۵
اطلاعات تماس
ایمیل: sbakhtiari88@yahoo.com
مطالب
۳ مقاله / همه مقالات