آموزش تاریخ در مدارس

آموزش تاریخ در مدارس
انجمن ایرانی تاریخ سومین همایش« آموزش تاریخ در مدارس » را برگزار می‌کند.
همایش سوم درشهر اصفهان، با همکاری انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ استان اصفهان، درتاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل مرکز تحقیقات معلمان و موزه آموزش و پرورش اصفهان خواهد شد.
انجمن ایرانی تاریخ سومین همایش« آموزش تاریخ در مدارس » را برگزار می‌کند.
همایش سوم درشهر اصفهان، با همکاری انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ استان اصفهان، درتاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل مرکز تحقیقات معلمان و موزه آموزش و پرورش اصفهان خواهد شد.
محورهای فراخوان مقالات همایش به شرح ذیل است:
الف) تحلیل محتوای کتب درسی تاریخ
۱- کتب درسی و انطباق آن با اسناد آرشیوی
۲- ارتباط طولی محتوای کتب درسی در دوره های مختلف
ب) آموزش تاریخ و هویت بخشی :
۱- آموزش تاریخ و ایجاد امنیت روانی، اعتماد به نفس وهویت بخشی در دانش آموزان
۲- آموزش تاریخ با تاکید بر اخلاق انسانی
۳- حفظ هویت ملی در کتب تاریخ
۴- هویت ملی در کتب درس تاریخ سایر کشورها
پ) نقش معلم و راهکارهای آموزش تاریخ
۱- تاریخ شفاهی و نقش آن در علاقه‌مندی دانش آموزان به تاریخ
۲- میزان اطلاعات، علاقه واشتیاق معلم در آموزش ِهدفمند تاریخ
۳- آموزش تاریخ و وسایل کمک آموزشی
۴- جایگاه گروههای درسی در امر آموزش تاریخ
۵- دوره های بازآموزی تاریخ و نقش آن در کیفیت وتوانمندی معلمان
ت) روش های نوین آموزش تاریخ و شیوه ارزیابی یادگیری دانش آموزان
۱- روش فعال پروژه برای آموزش تاریخ
۲- درس تاریخ وآموزش مبتنی برIT
۳- بررسی شیوه های آموزش نوین تاریخ در سایر کشورها
ث) محور ویژه: نقش تاریخ محلی درآموزش درس تاریخ
۱- آموزش تاریخ با نگاه به تاریخ هر منطقه
۲- تاریخ محلی ونقش آن در مشارکت اقوام واقلیت ها
۳- تاریخ محلی؛ تاریخ نزدیک
زمان برگزاری همایش: هفتم اردی بهشت ۱۳۹۶
مکان: مرکز تحقیقات معلمان اصفهان
دریافت مقالات تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
مقالات را به نشانی الکترونیک زیر ارسال فرمایید:
hamayeshtarikh@gmail.com
+ شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: