گزارش جلسه هشتم انجمن تاریخ محلی ایران

گزارش جلسه هشتم انجمن تاریخ محلی ایران
هشتمین جلسه انجمن تاریخ محلی شنبه مورخ 1393/10/13 در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور جناب آقای دکتر نورائی و سایر اعضا انجمن تشکیل یافت.
هشتمین جلسه انجمن تاریخ محلی شنبه مورخ 1393/10/13 در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور جناب آقای دکتر نورائی و سایر اعضا انجمن تشکیل یافت.
گزارش جلسه به شرح  ذیل می باشد:
مراحل نهایی ثبت انجمن تاریخ محلی.
گزارشی از فعالیت های علمی پژوهشی گروه تاریخ.
ارائه گزارش های فشرده از منابع تاریخ محلی توسط اعضا انجمن تاریخ محلی.
خبر دریافت 145 مقاله در ارتباط با نشست تاریخ محلی مازندران.

+ سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: