دکتر ابوالفضل حسن‌آبادی

دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
سمت: رئیس اداره اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی
روزنوشت‌ها

تاریخ برای مردم یا مردم برای تاریخ؟، سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

روش شناسی پژوهش‌های تاریخ محلی، چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: ahassanabady1@yahoo.com
مطالب