رستم التواریخ با نگاهی دیگر
رستم التواریخ با نگاهی دیگر
کتاب رستم التواریخ، جدا از ظاهر طنز گونه اش یک اثر منحصر به فرد در تاریخ است. اثری که باب جدیدی از تاریخ نگاری را ایجاد می کند و سبکی به دور از تکلف دارد...
رستم التواریخ با نگاهی دیگر
فرستنده: عارف اسحاقی
نگارنده: دکتر بهمن زینلی، عارف اسحاقی
نگارش: آبان ۱۳۹۴
کتاب رستم التواریخ، جدا از ظاهر طنز گونه اش یک اثر منحصر به فرد در تاریخ است. اثری که باب جدیدی از تاریخ نگاری را ایجاد می کند و سبکی به دور از تکلف دارد. گویی آن سوی کلمات وقیح و رک گویی های جنسی، چیزی جز تمثیل نیست و بی شک در میان هجوم کلمات هجوگونه، فلسفه تاریخ و سیاست دیده می شود، فلسفه ای که در آن تئوری دولت عرفی یا سکولاریزم موج می زند. در واقع مؤلف با رویکردی واقع بینانه وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیست پادشاه حاکم بر ایران – از اواخر صفویه تا صدر قاجاریه – را به تصویر کشیده است؛ حکمرانانی که بدون استثناء با جنگ و خون و تجاوز به این مقام رسیده اند . این مقاله بر آن است که با رمزگشایی مطالب، تحلیلی سیاسی از این کتاب ارزشمند ارائه دهد و آن را یکی از مهم ترین منابع تاریخی و به دور از گزافه گویی و هذیان معرفی کند.
برای مطالعه کل مقاله فایل ضمیمه را دانلود نمایید
+ پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: