​​​ تاریخ محلی و اسناد ارشیوی
​​​ تاریخ محلی و اسناد ارشیوی
آرشیوهای محلی از منابع مهم اطلاعاتی در تحقیقات تاریخی هستند و میزان غنای این آرشیوها ارتباط مستقیی با افزایش پژوهشهای تاریخی در یک منطقه دارند. در این مقاله  ابتداتعریفی از تاریخ محلی و جنبه های مختلف آن ارائه می گردد...
​​​ تاریخ محلی و اسناد ارشیوی
نگارنده: دکتر ابوالفضل حسن‌آبادی
نگارش: آذر ۱۳۹۳
تاریخ محلی و اسناد ارشیوی
آرشیوهای محلی از منابع مهم اطلاعاتی در تحقیقات تاریخی هستند و میزان غنای این آرشیوها ارتباط مستقیی با افزایش پژوهشهای تاریخی در یک منطقه دارند. در این مقاله ابتداتعریفی از تاریخ محلی و جنبه های مختلف آن ارائه می گردد.در ادامه با انتخاب جنگ جهانی دوم به عنوان یک موضوع مورد مطالعه آرشیوی به جایگاه آرشیوهای محلی منطقه ای و ارزش اسناد آن ها در حوادث تاریخی با توجه به اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس درباره جنگ جهانی دوم پرداخته می شود.ارزش این موضوع از آن روست که تا کنون کمتر به نقش محوری اسناد آرشیوهای محلی و نقش آرشیوها در مستندسازی و تولید منابع تاریخی توجه شده است.نتایج این مقاله می تواند تاکیدی بر لزوم نگاههای همه جانبه به اسناد آرشیوی با تکیه بردیدگاههای محلی و منطقه ای باشد.
دکتر حسن آبادی
+ چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: