‌ ‌‌‌اهـمیت‌ تواریخ محلی‌
‌ ‌‌‌اهـمیت‌ تواریخ محلی‌
به قلم شادروان استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی
منبع: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
نگارنده: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نگارش: اسفند ۱۳۹۳
اطـلاع‌ حـاصل‌ کـردم‌ که مجله محترم کتاب ماه خیال دارد شماره‌ای را به تواریخ محلی اختصاص دهد آرزوی‌ من ایـن بود که مقالتی خاص‌ درین مورد-که مورد علاقه من است‌-برای ایـن مجله گرانقدر‌-که‌ یـک شـبه ره صد ساله رفته است-بنویسم و اهمیت تواریخ محلی را در تدوین‌ تاریخ اجتماعی ایران-از جهت شمول و گستردگی که دارند-به تحریر در آورم و تقدیم آن مجله بکنم‌ اما چنان می‌نماید که نظر شاعر ما درین‌ گـونه موارد صادق است که میفرماید:
فرشته‌ای است بر این بام لاجورد اندود که پیش آرزوی عاشقان کشد دیوار
از اتفاقات روزگار است‌ که‌ در همین‌روزها مخلص ناچار شده چشمی را که آب مروارید آورده بود و طبعا از نـوشتن و خـواندن‌ باز ماند،به دوستان تحریریه عرض کردم که سالها پیش،من،درین مورد نظریاتی‌ ابراز‌ داشته‌ام که هر چند شاید نارسا و ابتدائی باشد،ولی‌ به هر حال در باب اهمیت تـواریخ مـحلی راهی به دهی می‌برد-و آن حرفها در مقدمه یک تاریخ محلی-تاریخ‌ دلگشای‌ اوز چاپ شده-چون‌ مدتها ازآن‌روزگار گذشته و کتاب مزبور هم کمیاب است-اگر مصلحت داند سطوری از آن را با تصحیحاتی کـه لازم مـی‌دانند-در مجله‌ خودتان نقل فرمائید‌ و این‌ صرفا‌ ازین نظر است-که بدانید‌ که‌ مخلص‌ نیز از ارادتمندان آن مجله است-ارادتمند-باستانی پاریزی
​​
برای مطالعه این مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید
+ پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: