چکیده مقالات اولین نشست تاریخ محلی خراسان
چکیده مقالات اولین نشست تاریخ محلی خراسان
چکیده مقالات اولین نشست تاریخ محلی خراسان
چکیده مقالات اولین نشست تاریخ محلی خراسان
نگارنده: دکتر زمانه حسن‌نژاد
نگارش: خرداد ۱۳۹۳
1-بررسی روند جدایی قریه‌ی فیروزه از عهدنامه‌ی آخال تا 1333.ش- مهدی احمدی اختیار- علی رستم نژاد نشلی
2- اندیشه های محمد یوسف خان هروی در بحرالفوائد و انعکاس آن در خراسان پس از مشروطه- سمیه بختیاری- رضا بیطرفان
3- مولفه های تاریخ نگاری محلی خراسان در دوره معاصر-ابوالفضل حسن آبادی
4- جایگاه اسناد در بررسی¬های تاریخ محلی«با تأکید بر اسناد خراسان در آرشیو مجلس شورای اسلامی بین سال¬های 1287 تا 1320 » ـ علی ططری
5 ـ نگاهی به ارزش‌های اطلاعات تاریخی مطبوعات خراسان با تأکید بر نشریات وابسته به آستان قدس رضوی ـ سیدمهدی سیدقطبی
6- ترجمه و تحلیل محتواییاعلام جغرافیایی خراسان در قاموس الاعلام شمس‎الدین سامی - سجاد حسینی
7-پناهگاه های مشهد- حسین روحانی صدر
8 ـ مؤلفه های تاریخ نگاری محلی خراسان از حمله مغول‌ها تا حمله افغان‌ها. ولی الله مسیبی قمبوانی ـ زهراطاهری
9 ـ بررسی ریشه ها و ساختار مکتب تاریخ نگاری خراسان در عصر تیموری ـ غلامرضا امیرخانی
10 ـ بلدیه و اصناف شهر اصفهان کشتارگاه و قصابی‌های شهر در سال‌های 1309 تا 1314ش. عبدالمهدی رجایی
11 ـ تاریخ محلی تبعید در خراسان در دوره قاجار و پهلوی اول سید محمود سادات بیدگلی ـ دکتر مرتضی نورائی
12 ـ نقش و جایگاه اسناد افشاریه در تاریخ‌نگاری محلی مشهد ـ زهرا فاطمی مقدم
13 ـ جایگاه مطالعات تاریخ محلی در روند توسعه شهری در دوران معاصر با تکیه بر مقایسه نظام خیابان‌کشی در دو شهر مشهد و اصفهان ـ فخری رضائی
14 ـ بررسی مضامین مشترکِ اساطیرِ تاریخ های محلی خراسان و اصفهان تا قرنِ 9 ﻫ . ق ـ امیر آغایلی
15 ـ معرفی آثار شهرنگاری ایالت خــراسان در دوره قاجار ـ عبدالمهدی رجائی
16 ـ موضوع شناسی در تاریخ نگاری‌های محلی خراسان 1344-1135ق. ـ مولود ستوده
17 ـ زائران، راویان تاریخ محلی خراسان ـ مهدی ابوالحسنی ترقی
18 ـ ضیاء المعرفه؛ از تاریخ نگاری تا تحلیل مرزهای خراسان ـ مجید نصرآبادی
19ـ مفهوم پرثو در محلی نگاری خراسان ـ زمانه حسن نژاد
20 ـ کتاب گزارشی از بازسازی کتاب فتوح خراسان مدائنی ـ عبدالرحیم قنوات
21 ـ عرصه‌های پژوهش در باب خراسان شناسی در مجموعه اسناد مکمل قاجاریه 1911-1814 م/1330-1230ق ـ دکتر مرتضی نورائی
22 ـ نقش تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ محلی شهرستان قوچان ـ میترا نجاتی
23-عبدالحمید مولوی تاریخ نگار ناشناخته خراسان- محسن حسینی
+ آدینه ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: