دکتر ولی‌الله مسیبی

تخصص: نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
سردبیر : سردبیر پایگاه اینترنتی تاریخ محلی ایران

مجموعه تاریخ محلی ایران، قمبوان

مجموعه تاریخ محلی ایران، قمبوان این مقاله سعی در معرفی یکی ازمراکزمهم اقتصادی،فرهنگی وتاریخی در استان اصفهان دارد که باشناخت بهتر ظرفیت های آن می تواند الگویی برای نگارش تاریخ های محلی ایران مطرح گردد.
پیوست‌ها
تاریخ محلی قمبوان
این مقاله سعی در معرفی یکی ازمراکزمهم اقتصادی،فرهنگی وتاریخی در استان اصفهان دارد که باشناخت بهتر ظرفیت های آن می تواند الگویی برای نگارش تاریخ های محلی ایران مطرح گردد.
قمبوان: یکی ازدهستان های شهرستان دهاقان در استان اصفهان و درجنوب غربی استان بر سر راه ارتباطی مبارکه به شهرضا واقع شده است ،فاصله تا مرکز استان 75 وتا دهاقان 20 کیلو متر می باشد.قمبوان یکی از مکانهای تاریخی استان اصفهان که بنا به اسناد ومدارک موجود در تحولات سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی منطقه واستان نقش مهمی ایفا کرده است ،گرچه تاریخ بنای این روستا به درستی مشخص نیست اما وجود آثار باستان شناسی وتاریخی بیانگر این واقعیت است که در این محل قبل از دوره حکومت صفویه قریه آباد وجود داشته است . هر مکان جغرافیایی به یک شناسنامه تاریخی نیا زمند است ،رمز گشایی محلی به منظور برجسته نمودن پتانسیل ها واستعداد های بالقوه محلی ومعرفی آن به منظور کمک به مسئولین برای اجرای هر گونه اصلاح وبرنامه ریزی درست وبهروری بهتر از منابع محلی وجلوگیری از هدر رفتن منابع انسانی وطبیعی وعدم تکرار اشتباهات گذشته ،در جهت توسعه وپیشرفت ودر نهایت بهبود وضعیت اقتصادی مردم محلی می باشد.
داده های حاصل از ابزار پژوهش ونیز از روش توصیفی ،تحلیلی وهمچنین با تکیه بر داده های عینی ،تاریخی وکتابخانه ای صورت پذیرفته است ،ما برآنیم تادراین مقاله از هر گونه قضاوت ارزشی بپرهیزیم وتاریخ قمبوان را آن گونه که هست وبطور همه جانبه واز زوایای مختلف به نگارش در آوریم ،هدف کشف حقیقت است نه اینکه برای هرکدام از مقولات تاریخی تعیین تکلیف نموده ودر مورد آنها به داوری اخلاقی بنشینیم .
+ سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: