موانع توسعه تجارت ولایت ساری در دوران فدایی تلاوکی)قرن سیزدهم قمری/ نوزدهم میلادی)
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
بازسازی تاریخ اقتصادی ولایتی که فدایی در آن زندگی می کرد، راهگشای خوبی برای همه کسانی است که به بررسی زندگی و زمانه شاعر مورد نظر می پردازند. بی گمان تحولات اقتصادی و نوع معیشت در هر عصرر و دور ای برشکل دهی به اندیشه و نوع نگاه طبقه نخبه و اهل قلم تاثیرگذار است .
در قرن نوزدهم به دلیل تحولات ناشی از تغییر در روابط سیاسی - اقتصادی بین المللی، شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران نیز دگرگون شد. این تغییر شرایط که البته به سود نظام استعماری بود در نوع معیشت عموم مردم ایران تاثیرگذاشت. شرایط نابسامان اقتصادی در اواخر قرن یکی از عمده ترین انگیز های نابسامانیهای اجتماعی گردید. با این اوصاف تجار و تجارت به عنوان حلقه ارتباطی اصلی بین نظام اقتصادی ایران و نظام نوین سرمایه داری جهانی نقش مهمی داشته اند. ولایت ساری به همراه دیگر مناطق ساحلی د ریای مازندران به جهت مزیت نسبی در تولید برخی کالاهای مورد نیاز بازارهای روس شرایط اقتصادی بهتری داشت. اما موانع مختلفی روند توسعه تجارت در این منطقه را در قرن 13ه.ق/ 19.م با کندی مواجه نمود.
هدف اساسی این مقاله بررسی توصیفی -تحلیلی موانع توسعه تجارت ساری در دور ان زندگی فدایی تلاوکری بر اساس گزارش های سفرنامه نویسان ایرانی و اروپایی و منابع اولیه ایرانی می باشد.
+ یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: