دکتر مولود ستوده

دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ۱۳۷۴
کارشناسی: دانشگاه یزد، ۱۳۶۹

انتخاب سند در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران www.nlai.ir

انتخاب سند در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران www.nlai.ir محققان در پژوهش های خود ناگزیر به منابع مختلفی دیداری و شنیداری مراجعه می‌کنند. این منابع شامل کتاب، نسخ خطی، اسناد، عکس، آمار، سالنامه ها، نقشه، فیلم، فایل‌های صوتی و تصویری و غیره می شود...
محققان در پژوهش های خود ناگزیر به منابع مختلفی دیداری و شنیداری مراجعه می کنند . این منابع شامل کتاب ، نسخ خطی ، اسناد ، عکس ، آمار ، سالنامه ها ، نقشه ، فیلم ، فایل های صوتی و تصویری و غیره می شود  . با گستردگی و تنوع وجوه مختلف زندگی این انتظار می رود که با انتشار دستاوردهای علمی جدید در جامعه انسانی این منابع نیز هم طراز با آن رشد و گسترش یافته و از تنوع بسیار برخوردار شود . در حال حاضر یکی از مهم ترین منابع مورد استفاده محققان اسناد می باشد که به طرق مختلفی می تواند در اختیار آنها قرار گیرد . آرشیوهای ملی ، آرشیوهای سازمانی و آرشیوهای شخصی یکی از معتبر ترین این مراکز می باشند که حجم انبوهی از اطلاعات جمع آوری شده را در خود جای داده و اطلاع رسانی می کنند . در ایران نیز آرشیوهای مختلفی وجود دارد که سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است . طبق وظیفه ای که قانون برای سازمان اسناد ملی تعریف نموده ، وظیفه این سازمان جمع آوری ، حفظ و نگهداری و اطلاع رسانی اسناد به محققان و یا مراجعه کنندگان به این سازمان می باشد . سازمان اسناد ملی که کار خود را از سال 1350 شمسی رسما آغاز نمود تا کنون توانسته میلیون ها برگ سند را از دستگاه های دولتی و یا خریداری جمع آوری و نگهداری نماید و بخشی از اسناد این سازمان نیز توسط مردم اهدا شده که به نام اهدا کنندگان در آرشیو ثبت می شود .
با توجه به اینکه یکی از اهداف سازمان اسناد اطلاع رسانی اسناد به محققان و علاقمندان است ، مراحل مختلفی توسط کارشناسان آن صورت می گیرد تا محقق بتواند در اسرع وقت به اسناد مورد نظر خود دسترسی یابد . یکی از این مراحل خواندن اسناد انتقالی به سازمان ، استخراج کلیدواژه ها ، ثبت آنها بر پشت پاکت های اسناد و ورود اطلاعات در رایانه است . محققان به منظور دستیابی به اسناد مورد نظر خود بایستی کلیدواژه های مختلفی را در سایت سازمان جستجو نمایند و با انتخاب کلیدواژه اصلی موضوع مورد تحقیق خود به فهرست اسناد موجود در سازمان دسترسی یابد . با بررسی کلیدواژه هایی که در هر پرونده در اختیار محقق قرار می گیرد وی می تواند به دامنه موضوع مورد تحقیق خود دسترسی یابد . هر چند که به جهت گستردگی و تنوع موضوعات محقق ممکن است وقت بسیاری را از دست داده و از محور اصلی موضوع مورد نظر خود دور شود لذا محقق باید بتواند مرزهای تحقیق خود را از لحاظ زمان ، مکان و موضوع محدود کرده تا بتواند به اسناد مرتبط با موضوع تحقیق خود دسترسی یابد . به عنوان مثال برای تهیه مقاله در زمینه مازندران ، با مراجعه به سایت سازمان ملاحظه خواهند نمود که هزاران پرونده وجود دارد که برخی از این پرونده ها بیش چند صد برگ داشته و محقق با هزاران برگ سند روبرو خواهد شد . لذا بهتر است دامنه تحقیق از لحاظ زمان و مکان محدود گردد و یا موضوعی انتخاب گردد که بتوان آغاز و سرانجام پرونده را در دوره مشخصی مورد مطالعه قرار داد . کلیدواژه های صنعت ، کشاورزی ، دادگاه ها و غیره باز هم دامنه موضوع را محدود می کنند . محققی که در زمینه کشاورزی و ساختارهای اجتماعی و سیاسی می خواهد تحقیق نماید می تواند موضوع خود را محدود تر کرده و به عنوان مثال کلید واژه اصلاحات ارضی را انتخاب نماید تا به پرونده های مربوط به ایجاد و تاثیرات این موضوع در محدوه زمان مشخص در مازندران دسترسی یابد . در این راستا محقق با اسناد مختلفی از جمله قوانین و مقررات ، بخشنامه ها ، دستورالعمل های اداری ، شکایات کشاورزان و ملاکان خرد و غیره نیز روبرو خواهد شد که در زمینه شناخت ساختارهای اداری واجتماعی شکل گیری یک موضوع در نقطه ای خاص از ایران در دهه چهل شمسی به وی کمک می نماید .
+ شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: